Masterclass: de meerwaarde van kunst in een veranderende stedelijke context

14 jun 2018
Werksessie
Masterclass: de meerwaarde van kunst in een veranderende stedelijke context

Aalst, Denderzone. Foto: Niels Donckers

Ben je als kunstenorganisatie of ambtenaar bezig met kunst en stadsontwikkeling? In deze masterclass door Pilootprojecten Kunst in Opdracht behandelen we de vragen rond visievorming voor kunst in de publieke ruimte, de meerwaarde van domeinoverschrijdend werken en samenwerken binnen de stad en met artistieke partners.

Voor wie

Medewerkers van kunstorganisaties en ambtenaren van centrumsteden die actief zijn op het vlak van kunst en cultuur, stadsontwikkeling, publiek domein… en geïnteresseerden in het thema kunst en stadsontwikkeling.

Programma

Inleiding door kunstenaar Rudy Luijters die aan de hand van referentievoorbeelden het spreken over artistieke kwaliteit van kunst in de publieke ruimte tastbaar maakt.

De betrokken stadsdiensten van Aalst en kunstenorganisatie Netwerk Aalst (Els Silvrants-Barclay) lichten hun gezamenlijke proces rond de visievorming rond kunst in publieke ruimte toe. (moderator Dirk De Wit, Kunstenpunt).

Leer- en uitwisselingsmoment met collega’s uit andere steden rond drie specifieke aspecten:

  1. Het belang van visievorming voor de publieke ruimte en de rol van kunst daarin (moderator Peter Vanden Abeele, stadsbouwmeester Gent)
  2. De meerwaarde van het transversaal werken van stadsdiensten voor de kwaliteit van de publieke ruimte (moderator Thierry Goossens, stedenbeleid Vlaamse overheid)
  3. De krijtlijnen voor het samenwerken met een kunstorganisatie en/of andere mogelijke kunstprofessionals (moderator Sara Weyns, directeur Middelheimmuseum).

Slot en lunch.

Achtergrond

De Pilootprojecten Kunst in Opdracht hebben als doel de bestaande praktijken, samenwerkingsverbanden en (wetgevende) kaders op te rekken en te vernieuwen via het realiseren van vijf grensverleggende kunstprojecten in de publieke ruimte.

In 2014 namen de teams Stadsvernieuwing en Cultuur van de stad Aalst samen met kunstorganisatie Netwerk Aalst het initiatief om zich aan te melden voor de Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan Object’. De Dender en zijn oevers stonden centraal in de vraagstelling rond de mogelijke rol van kunst en cultuur in de toekomstige ontwikkeling van de stad. De samenwerking en dialoog tussen twee stadsdiensten en de inbreng van artistieke expertise door kunstorganisatie Netwerk Aalst, binnen een opdrachtsituatie waar ook de schaal van de werken een bijzondere uitdaging vormt, maakten het project Denderzone Aalst voor de initiatiefnemers van de Pilootprojecten tot een interessant pilootproject.

In 2016 en 2017 heeft de samenwerking tussen de stadsdiensten en Netwerk geleid tot het opzetten van een structureel platform (Kunstcel), die met een visie en instrumentarium vormgeeft aan een beleid voor kunst in de publieke ruimte. Dit model is voor lokale overheden één manier om binnen de veranderende condities van het openbaar domein de vraag naar kunst samen aan te pakken en inhoudelijk af te wegen wat een bijdrage kan leveren tot de kwaliteit van onze leefomgeving. Hoe beoordelen we deze vragen? Welke verwachtingen leven er omtrent de rol van kunst ? Hoe pakken we de realisatie van projecten aan? Vanuit welke visie kaderen we onze keuzes en welke impact hebben die keuzes op lange termijn? Deze en vele andere vragen duiken in alle steden vroeg of laat op. We nodigen je daarom graag uit voor deze masterclass.

Plaats & Tijdstip

Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst, Houtkaai 15, 9300 Aalst
14 juni,  van 9u tot 13u (ontvangst tot 9u30)

Organisatie

De initiatiefnemers van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht (Kunstcel, Kunstenpunt, Team Vlaams Bouwmeester) en Netwerk Aalst.