Internationaal (samen)werken: rondetafel over culturele en artistieke samenwerking Noord-Afrika en het Midden-Oosten

14 jun 2017
Werksessie

Travelogues: Beirut Intersections (c) Bára Sigfúsdóttir

Kunstenpunt organiseert een rondetafelgesprek rond samenwerken met kunstenaars en organisaties uit en in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio).

Tijdens dit rondetafelgesprek worden ervaringen uitgewisseld over duurzame relaties die gestoeld zijn op wederkerigheid en solidariteit.

De MENA-regio, aan de buitengrenzen van Europa, is in volle transitie en heeft sterke banden met onze regio door migratie. Vlaamse kunstenaars, organisaties en onderzoekers hebben de voorbije decennia duurzame relaties opgebouwd in die regio. Kunstenaars met een migratiegeschiedenis zetten zich actief in voor lokale kunstscenes en verschillende stichtingen en culturele instituten ondersteunen de lokale scenes en hun internationale netwerken.

Ontmoeting en uitwisseling zijn cruciaal om de actuele sociale en politieke situatie in Europa en zijn buitengrenzen beter te begrijpen. Kunstenaars hebben daarin een belangrijke stem. Met dit rondetafelgesprek worden ervaringen uitgewisseld over duurzame relaties die gestoeld zijn op wederkerigheid en solidariteit. Dit gesprek richt zich tot alle spelers in het kunstenveld, met of zonder ervaring in deze regio.

Voor wie?

Dit gesprek richt zich tot alle spelers in het kunstenveldmet of zonder ervaring in deze regio.

Programma

13u00
Onthaal & welkom door Yannick Bochem (GC De Vaartkapoen)

13u30-14u

Keynote Over de mogelijke valkuilen in het opzetten van internationaliseringstrajecten met het Midden-Oosten en Noord-Afrika, door Joachim Ben Yakoub, verbonden aan de onderzoeksgroepen MENARG (Middle East and North Africa) en S:PAM (Studies in Performing Arts & Media) van de Universiteit Gent, waar hij PhD-onderzoek doet over ‘The aesthetics of the Tunisian Revolution’.

14u-14u50

Statements door Hicham Khalidi, Nedjma Hadj Benchelabi, Mohamed Ikoubaan, Luc Mishalle, Philippe Van Cauteren

14u50-15u20

Pauze

15u20-17u Drie parallelle rondetafelgesprekken

  • Steun aan kunstenaars
    over zinvolle vormen van ondersteuning aan kunstenaars uit de MENA-regio en kunstenaars die wonen en werken op verschillende plekken
  • De relatie tussen het lokale en het internationale
    Over het verbinden van lokale (cultureel diverse) contexten in Vlaanderen met de lokale contexten in MENA, in een kunstenveld dat internationaal functioneert. Hoe presenteer je kunst uit Europa in de MENA-regio? Hoe breng je kunst uit de MENA-regio in een cultureel divers Vlaanderen?
  • De rol van intermediaires
    Culturele instituties, fondsen en stichtingen zetten zich in om de lokale kunstscene te steunen en de band tussen kunst en samenleving in Europa en zijn buitengrenzen te versterken. Hoe verhouden deze instellingen zich tot de lokale overheden in MENA en tot hun fondsen (private middelen of middelen van Cultuur of Buitenlandse Zaken)?

Plaats & tijdstip

GC Vaartkapoen, Schoolstraat 76, 1080 Molenbeek
Woensdag 14 juni 2017, van 13u tot 17u30

Lezing (ENG) tijdens KFDA

Ben Yakoub zal zijn keynotetekst ook brengen in de vorm van een lezing in het Engels, gevolgd wordt door een discussie, op 16 mei van 17 tot 18u45 bij Kunstenpunt (Ravensteingalerij 38, 1000 Brussel) tijdens het KunstenfestivaldesArts. Mail ons indien je op 16 mei aanwezig wil zijn.

Poster image: (c) Annabella Schwagten