Infosessie over de subsidielijn voor kunst in de publieke ruimte

23 nov 2021
infosessieonline

De publieke ruimte biedt heel wat interessante aanleidingen voor het realiseren van kunstwerken. Naast de vele sport- en belevingsinitiatieven van het voorbije jaar, kan de realisatie van kunstwerken in de publieke ruimte inspelen op de behoefte van inwoners aan kunst- en cultuurbeleving.
In het relanceplan Vlaamse Veerkracht geeft de minister van Cultuur ook ruimte voor een projectoproep die de realisatie van kwaliteitsvolle kunstprojecten in de publieke ruimte mogelijk maakt: Kunst in Opdracht.

Wil jij een opdracht geven voor kunst in de publieke ruimte?

Het doel is het verlenen van een kunstopdracht aan een professionele kunstenaar. De concrete zichtbaarheid of ervaring in de publieke ruimte kan zowel permanent als tijdelijk, materieel of immaterieel, of van voorbijgaande aard zijn. Het werk moet wel uitgaan van een (duurzame) output die publiek ervaarbaar, toegankelijk of zintuigelijk waarneembaar is in de (semi-)publieke ruimte.

Lees de oproep: kunst in opdracht in de publieke ruimte

Schrijf je in voor een in­fo­ses­sie over deze subsidielijn

Op woensdag 19 mei 2021en op woensdag 2 juni 2021organiseerden de Vlaamse overheid online infosessies over deze subsidielijn. Tijdens de presentaties werden de inhoudelijke contouren van deze stimuleringsregeling verduidelijkt en werd er meer uitleg gegeven over de aanvraagtool KIOSK.

Bekijk de opname van de infosessie
Download de presentatie

Op dinsdag 23 november 2021 is er een bijkomend webinar.
Interesse? Schrijf je voor 19 november in via dit formulier.

Meer informatie

Lees meer over de oproep, voorwaarden en beoordelingscriteria op vlaanderen.be

Heb je verder nog vragen? Stuur een mail: