Focusgroep Landschapstekening Kunsten 2019 (niet-disciplinair)

25 feb 2019
Werksessie
Focusgroep Landschapstekening Kunsten 2019 (niet-disciplinair)

Een van de werktafels op de voorbije sectormomenten. Foto: (c) Michael Lombarts

In het kader van de Landschapstekening organiseren we een extra focusgroep om input te verzamelen, deze keer expliciet gericht op kunstenaars, organisaties en initiatieven die niet vanuit een disciplinaire insteek werken, zoals transdisciplinaire praktijken en praktijken die inzetten op reflectie, participatie of technologie.

In 2019 schrijft Kunstenpunt een nieuwe Landschapstekening Kunsten, een sterkte-zwakteanalyse van de kunstensector. In de aanloop van de publicatie ervan, organiseerden we in het najaar van 2018 drie sectormomenten – voor muziek, beeldende & audiovisuele kunsten en podiumkunsten – waarin deelnemers de kans kregen om onderwerpen en besognes op tafel te leggen. Ook online werden verschillende kwesties aangekaart.

Op 25 februari organiseren we een extra moment voor kunstenaars, organisaties en initiatieven die niet vanuit een disciplinaire insteek werken. Onder begeleiding van Oetang bespreek je samen met andere deelnemers kwesties, noden en veranderingen in het huidige kunstenlandschap, waarvan jij vindt dat ze belicht moeten worden in de nieuwe Landschapstekening.

Plaats & Tijdstip

Atelier Vlaamse Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel
Maandag 25 februari 2019, van 13u tot 16u30

Over de Landschapstekening Kunsten

Elke vijf jaar, bij het begin van een nieuwe beleidsperiode, maakt Kunstenpunt een Landschapstekening Kunsten. De landschapstekening biedt een stand van zaken en een evaluatie van de recente trends en ontwikkelingen in het Vlaamse kunstenlandschap. De eerste Landschapstekening verscheen in 2014.

In september 2019 verschijnt een nieuwe Landschapstekening Kunsten. Om dit voor te bereiden, praten we met zoveel mogelijk kunstenaars en kunstenwerkers.