D.I.T. Startmoment/Kick-off

01 jun 2017
WerksessieKunstenpunt
Samen de positie van kunstenaars versterken? Kom naar het startmoment van D.I.T. (Do It Together), een open call aan de kunstensector.

Samen de positie van kunstenaars versterken? Kom naar het startmoment van D.I.T. (Do It Together), een open call aan de kunstensector.

De oogst van de open call voor ideeën is binnen. Onze oproep leverde een resem ideeën op, genoeg om een volle dag met pitches en feedbackmomenten te organiseren.

Kom luisteren naar veertig verfrissende voorstellen die op heel verschillende manieren de positie van kunstenaars willen versterken.

Ook benieuwd naar ideeën over faire praktijken en eerlijke verloning, het delen en ruilen van diverse resources (werkplekken, netwerken of inzichten in loopbaanontwikkeling), de stem van de kunstenaar, zelforganisatie-initiatieven, digitale platformen en lokale initiatieven? Kunstenaars en kunstwerkers introduceren je via korte presentaties hun mogelijke antwoord op deze kwestie. Ze gaan op zoek naar medestanders in de sector om hun voorstel te realiseren. Iedereen is welkom om te komen luisteren en mee te denken!

Programma

Voormiddag

09:30Onthaal
10:00Felix De Clerck & Joris Janssens (Kunstenpunt) over het traject D.I.T. (Do It Together): waarom, hoe, wat?
10:30Eerste reeks pitches van kunstenaars en kunstprofessionals rond het versterken van de positie van kunstenaars.
11:30Vier parallelle feedbacksessies, geclusterd rond evenveel thema’s

Delen van ruimte en werkplek: coworking en ateliers
Kennisdeling: internationale netwerking en initiatieven van curatoren en dramaturgen
Fair practices
Digitale platformen

Lunch tussen 13u & 14u (geen lunch voorzien door Kunstenpunt).

Namiddag

14:00Tweede reeks pitches van kunstenaars en kunstprofessionals.
15:00Vier parallelle feedbacksessies, geclusterd rond evenveel thema’s

#5 Lobby – politieke transformatie – de stem van de kunstenaar
#6 Delen van ruimte en werkplek: herwaardering panden en residenties
#7 Fair practices
#8 Lokale initiatieven
#9 Kennisdeling: coaching – delen van artistieke praktijken
16:30Afsluitende drink

Opmerking: het oorspronkelijk geplande namiddagprogramma met bestaande praktijkvoorbeelden en onderzoek vervalt door het grote aantal pitchers die we de kans willen geven om hun ideeën met de sector te delen.

Plaats & tijdstip

Onthaal & registratie bij Kunstenpunt (Kaart)
Ravensteingalerij 38
1000 Brussel

Pitches en feedbacksessies bij Kunstenpunt,  in de repetitieruimte & kelder van het Belgian National Orchestra (BNO) & bij Creative District
(Alle locaties eveneens in de Ravensteingalerij)

Inschrijven

Deelname is gratis.

De inschrijvingen voor het startmoment D.I.T. zijn afgesloten. Graag deelnemen? Kom gerust langs op 1 juni.

Meer informatie

D.I.T. (Do It Together) is een open call aan kunstenaars en kunstorganisaties om samen de positie van kunstenaars te versterken. Het is een collectief traject waarbij – onder begeleiding van Kunstenpunt – ideeën worden ontwikkeld tot blauwdrukken voor concrete initiatieven. 

Wat na 1 juni?

Na de zomer organiseren we sessies rond mobiliserende ideeën die aan de oppervlakte kwamen tijdens het startmoment. Tijdens deze sessies vinden verschillende deelnemers elkaar om samen ideeën uit te diepen en te verfijnen tot concepten. Enkele sterke conceptvoorstellen worden ontwikkeld tot blauwdrukken. Kunstenpunt zorgt voor verdere ondersteuning en begeleiding voor de trekkers van projecten. Lees meer over de volgende stappen.

Met dank aan het Belgian National Orchestra voor de gastvrijheid.