Werk heeft waarde. Ben jij juist?

Werk heeft waarde. Ook in de kunstensector. Kunstenorganisaties en kunstwerkers moeten juist kunnen werken: door volwaardige subsidiëring, correcte betaling, goede arbeidsomstandigheden en transparante
samenwerkingen. Met Juist is Juist maak je de vertaalslag van goede bedoelingen naar concrete praktijk. Juist is juist is een initiatief van oKo.

Juist is Juist definieert heldere en eerlijke principes en praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector. Het doet dat voor alle disciplines: podiumkunsten, muziek (van pop tot klassiek), beeldende en audiovisuele kunsten. Iedereen die creëert, speelt, tentoonstelt, cureert en resideert heeft dankzij Juist is Juist toegang tot informatie over juiste arbeidsrelaties. En dat voor alle betrokken partijen: opdrachtgevers en opdrachtnemers, producenten en coproducenten, presentatieplekken en bespelers.

Kennisplatform & toolbox

Juist is Juist is een kennisplatform met toolbox dat de nodige handvatten aanreikt om op basis van een gelijkwaardig partnerschap in een samenwerking te stappen. Juist is Juist houdt er rekening mee dat fair practices al naargelang de context kunnen verschillen – zonder daarbij ooit de juridische en solidaire basisprincipes ter discussie te stellen.

Juist is Juist bestaat uit twee delen:

  • Een richtinggevend kader met algemene principes en afspraken.
  • Een toolbox met instrumenten waar iedereen in de sector mee aan de slag kan en die onderhandelingsgesprekken transparanter en makkelijker kunnen laten verlopen. Tools om de principes en afspraken te realiseren dus. Het zijn toegankelijke instrumenten die alle betrokkenen empoweren om geïnformeerd aan een (artistieke) samenwerking te beginnen.

Werkomstandigheden en fair practices – Kunstenpunt

Hoe kunnen loopbanen van kunstenaars meer continuïteit en stabiliteit krijgen, terwijl de voordelen van artistieke flexibiliteit bewaard blijven? Wat begrijpen we onder ‘fair practices’ in de kunsten, en hoe kun je dit concreet toepassen?’ Kunstenpunt werkt al vier jaar aan het traject over Fair Practices. In dit dossier kan je ons voorbereidend werk en extra duiding bij het onderwerp terugvinden.