Vlaams Fonds voor de Letteren wordt Literatuur Vlaanderen

Foto: (c) Bob Van Mol

De naam van het Vlaams Fonds voor de Letteren is veranderd in Literatuur Vlaanderen. Met een nieuwe huisstijl en website zet de organisatie eens te meer in op transparantie en toegankelijkheid.

Sinds de oprichting van het Vlaams Fonds voor de Letteren in 1999 veranderde het takenpakket zo sterk dat de naam ‘fonds’ de lading niet langer dekte en niet meer aansloot bij de dynamiek van de organisatie. 

Literatuur Vlaanderen ondersteunt de letterensector in Vlaanderen nog steeds met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren. Maar ze speelt ook een belangrijke rol in het bijeenbrengen van de vele spelers in de boekensector.  

Diversiteit en internationaal publiek

Literatuur Vlaanderen is ambitieus om de de culturele en sociale diversiteit ook te weerspiegelen in het boekenrek: ze wil werken aan een breder en rijker boekenaanbod en zo steeds meer lezers besmetten met de leesmicrobe. 

Daarnaast blijft Literatuur Vlaanderen vertalingen steunen uit het Nederlands, promoot het Vlaamse literatuur in het buitenland en zet het auteurs op internationale podia. Hiervoor heeft de organisatie een nauwe samenwerking met Nederlandse en Europese collega’s, internationale uitgevers en organisatoren. Zo is Kunstenpunt betrokken bij het internationaal promotietraject voor Vlaamse en Nederlandse theaterteksten.

Vernieuwde website

Bezoekers kunnen op de nieuwe website een kijkje achter de schermen van Literatuur Vlaanderen nemen en een antwoord krijgen op vragen als: Hoe werken adviescommissies? Hoe steunt Literatuur Vlaanderen Vlaamse boeken in vertaling? Wie beoordeelt je subsidieaanvraag? Op de pagina toegekende steun kun je zoeken in een overzicht van alle subsidies die zijn toegekend vanaf het ontstaan van de organisatie in 1999. 

Over Literatuur Vlaanderen

Literatuur Vlaanderen ondersteunt de letterensector in Vlaanderen – van auteur tot lezer – in opdracht van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Cultuur. Ze doet dat met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren. Daarnaast speelt Literatuur Vlaanderen ook een belangrijke rol in het bijeenbrengen van de vele spelers in de boekensector. Ze stimuleert hen om over beleidsdomeinen en grenzen heen te kijken en hecht veel belang aan het (samen) werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief boekenaanbod.