Re/set: inspirerende initiatieven tijdens de lockdown: over betalende livestream, zorg en solidariteit

Expo De Nacht (c)De Warande

We vinden vandaag heel wat inspirerende initiatieven in de kunsten. Veel van deze ideeën kunnen we meenemen naar de nieuwe realiteit na de lockdown. Hoe geraken kunst- en zorgsector hand in hand door deze crisis? Wat zijn voorbeelden van financiële solidariteit in tijden van onzekerheid?Dit is onze selectie van deze week.

Kunst digitaal

MEKBET Theater Froefroe op Instagram

Tijdens de eerste lockdown experimenteerden kunstenaars en organisaties met digitale media voor gratis voorstellingen, concerten, lezingen, poëzie en debat. Denk maar aan het gemeenschappelijke tijdelijke platform “Podium aan Huis” dat bij de heropstart in juni offline werd gehaald. Dat aanbod krijgt nu stabiele vormen én het blijkt aan te slaan. Meerdere theaters bieden een betalende livestream aan van multi-camera registraties zoals Nieuwstedelijk, NTGent, C-Mine of KVS, en andere.

De Warande kon rekenen op een groot publiek voor zijn digitaal aanbod. Voor het literatuurprogramma ‘Overlezen’ ontvangt de organisatie meer betalende bezoekers via streaming dan in de zaal. Het aanbod wordt gratis aangeboden in podcasts met gemiddeld 1000 luisteraars per maand. De virtuele rondleiding van de tentoonstelling ‘De Nacht’ had 1.400 deelnemers. De Warande trakteert zijn publiek elke zondag om 20:15 op een boodschap van hoop, warmte, troost en kwetsbaarheid in de vorm van een video gemaakt met een kunstenaar.

Kunst en zorg

De coronacrisis legt het belang van een goed zorg- en gezondheidssyteem bloot. Tegelijkertijd werd duidelijk hoe belangrijk kunst en cultuur zijn voor het individueel welzijn. Het Universitair ziekenhuis Gent richt een fonds op voor meer kunst en cultuur in het ziekenhuis, zowel voor het personeel als voor de patiënten. Kunst kan de band tussen patiënt en zorgverlener versterken en kan een rol spelen in het genezingsproces. Het fonds start met een filmpje vol kunst en cultuur en vanaf volgend jaar zal een culturele jukebox zorgen voor een portie kunst en cultuur aan bed op vraag. Kersvers prinses Delphine wordt erevoorzitter en ambassadrice van het project. 

Artistieke versneller van solidariteit

Covitesse 6

“Een ganse winter lang licht en warmte in de Gentse wijken!” Dat is het credo waarmee de Gentse cultuursector in de bres springt voor het welzijn van de Gentenaars. Met artistiek belburo, interGenties van Genteniers, Covitrine en De Armste Week organiseren ze samen “Covitesse 6”.

Wie nood heeft aan een gesprek, kan elke woensdag- en vrijdagavond tussen 17 en 21 uur inbellen of inzoomen. Via een klein liedje, een gedicht, een kortverhaal, een portrettekening of een beweging ga je in gesprek met een bekende of minder bekende artiest. Een verrassing, een intiem moment, een warm gesprek als hart onder de riem. Op andere dagen organiseert Covitesse 6 ‘speciale belsessies’ naar Gentse woonzorgcentra, ziekenhuis Jan Palfijn voor het zorgpersoneel, jongeren die het moeilijk hebben, kwetsbare ondernemers, …

Financiële solidariteit in tijden van onzekerheid

De corona crisis hakt er bij heel wat mensen financieel in. Net daarom zijn de tien kunst- en cultuurwerkers die drie jaar geleden met ‘The Common Wallet startten, nog steeds blij dat ze alle inkomsten en kosten met elkaar delen op één zichtrekening.

Premies, kindergeld, voeding, vervoerskosten en huur… alle inkomsten en uitgaven van elk van de 10 leden worden samengebracht op één rekening. Het initiatief ontstond als een experiment in solidariteit, radicaal vertrouwen en generositeit en blijkt nu een dankbaar financieel en emotioneel vangnet in tijden van onzekerheid. 

Een ander voorbeeld is SOS RELIEF, een initiatief van State of the Arts voor onvoorwaardelijke financiële solidariteit, van persoon tot persoon. Staat het water je financieel aan de lippen? Of wil je iemand die het financieel moeilijk heeft ondersteunen? Via SOS RELIEF kan je een bedrag overschrijven naar iemand die het op dit moment nodig heeft. Of zonder vragen een bedrag ontvangen. 

Je leest: Re/set: inspirerende initiatieven tijdens de lockdown: over betalende livestream, zorg en solidariteit