Pilootprojecten Kunst in Opdracht: tien taarten voor Genk door Simona Denicolai & Ivo Provoost

Barbarataart, Simona Denicolai & Ivo Provoost

In het kader van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht is het kunstproject ‘Tien Taarten’ van het kunstenaarsduo Denicolai & Provoost gerealiseerd in opdracht van de Stad Genk.

10 taarten

In de afgelopen jaren dienden zowel individuen als groepen een aanvraag in bij de Stad Genk voor de oprichting van een monument. In september 2015 werd op vraag van kunstenaars Simona Denicolai en Ivo Provoost een lijst opgemaakt door de stadsdiensten met tien van deze aanvragen rond nog niet gerealiseerde monumenten: van de sluiting van Ford Genk over de mijnen tot het verzet. De kunstenaars benaderden deze individuen en groepen voor een reeks gesprekken over de diepere motivatie van hun wensen om een plek op te eisen in de publieke sfeer en over specifieke manieren van herdenken. Op welke manier kunnen we het herdenken ‘her-denken’? Het doel van die gesprekken was om zo goed mogelijk te kunnen begrijpen wat de inzet was van elke aanvraag, om alle fundamentele elementen te kunnen definiëren die nood hebben aan een visuele vertaling: namen, data, plaatsnamen, vormen, smaken, kleuren, objecten, zinnen, symbolen, enz. Er werd gekozen voor het ontwerpen van een reeks taarten, als waren het opdrachten van de verenigingen en individuen achter de monumentaanvragen en dit in een intense samenwerking met deze aanvragers en de banketbakkers van Genk. De taarten zijn niet noodzakelijk een einddoel op zich maar krijgen in de eerste plaats de functie van een ‘bindmiddel’ voor zowel private als publieke aangelegenheden, herdenkingen en bijeenkomsten.

Over de Pilootprojecten Kunst in Opdracht

Het doel van de Pilootprojecten Kunst in Opdracht is om vijf grensverleggende kunstprojecten te realiseren in de publieke ruimte en zo bestaande praktijken, samenwerkingsverbanden en (wetgevende) kaders open te breken en te vernieuwen. De partners van de Pilootprojecten zijn Team Vlaams Bouwmeester, Departement Cultuur en Kunstenpunt.

Meer informatie

pilootprojectenkunst.be
denicolai-provoost.com
10taarten.be