Nieuwe Vlaamse kunstenaarsresidentie in Tokio

Tijdens de Open Studio kan het publiek kennismaken met de residerende kunstenaars.

Tijdens zijn culturele handelsmissie naar Japan en China tekende minister Sven Gatz een overeenkomst met de residentieorganisatie TOKAS (Tokyo Arts and Space). Kunstenaars die hier willen verblijven kunnen tot 2 maart een residentietoelage aanvragen.

 TOKAS, een kunstenaarsresidentie in het centrum van Tokio, werd recent toegevoegd aan de residenties waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft. Met deze residenties wil Vlaanderen kunstenaars de tijd en ruimte bieden om buiten hun vertrouwde geografische context te werken aan de ontwikkeling van hun oeuvre.

Kunstenaars die in een residentie bij TOKAS geïnteresseerd zijn, kunnen voor 2 maart 2019 een aanvraag indienen. Een verblijf duurt ongeveer drie maanden.

Wie komt in aanmerking voor een residentie bij TOKAS?

  • Een residentie in TOKAS is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater, …).
  • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
  • Profiel resident: De resident is bereid tot interactie met de andere residenten en de lokale kunstscene en zijn werk voor te stellen onder de vorm van een Open Studio, ronde-tafel, artist talk, enz.

Gelet op het feit dat de residentie ondergebracht is in een gebouw waar ook andere mensen wonen, is de residentie niet geschikt voor kunstenaars die bij de creatie van hun werk veel lawaai/trillingen maken, bijvoorbeeld muzikanten die hun instrument inoefenen.

Deelname & selectie

De aanvragen worden gezamenlijk door het Departement CJM en de residentieorganisatie beoordeeld. De selectiecriteria voor een verblijf in TOKAS zijn:

  • de kwaliteit van het werk
  • de groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
  • de meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.

Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.

Een residentie in TOKAS duurt +/- drie maanden, van 2 september tot en met 26 november.

Financiële tussenkomst

Er wordt € 1.500 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van € 1.000 euro voorzien voor alle reiskosten verbonden aan het verblijf. Na afloop van de residentie verwacht het Departement Cultuur, Jeugd en Media een inhoudelijk verslag.

Aanvragen

Vraag je residentietoelage aan via de webapplicatie KIOSKDe deadline is 2 maart.