Kunstenpunt publiceert het Cijferboek: de verzameling analyses in aanloop van de Landschapstekening Kunsten 2019

In aanloop naar de Landschapstekening Kunsten 2019 publiceert Kunstenpunt voor de eerste keer het Cijferboek: een verzameling recent en relevant cijfermateriaal die de landschapstekening empirisch ondersteunt.

Het Cijferboek Kunsten bundelt de analyses die Kunstenpunt sinds 2016 uitvoerde (waarvan enkele niet eerder gepubliceerd), met een focus op internationalisering, geografische spreiding en sociaal-economische kwesties. Dit cijfermateriaal voedt de volgende Landschapstekening Kunsten: een sterkte-zwakteanalyse van de Vlaamse kunstensector die Kunstenpunt najaar 2019 aanbiedt aan de minister van Cultuur. Iedereen op zoek naar feiten en cijfers over beeldende kunst, podiumkunsten en muziek anno 2018 kan het Cijferboek (met uitgebreide literatuurlijst) raadplegen. 

Download het Cijferboek hieronder of bekijk het via deze link.