Krijg ondersteuning voor je project in de podiumkunsten voor een jong publiek (Vlaanderen-Québec)

In het kader van het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Québec lanceert het Departement Cultuur, Jeugd & Media een projectoproep. Kunstenaars of culturele organisaties uit Vlaanderen die een samenwerking opzetten met een partnerorganisatie uit Québec kunnen een financiële ondersteuning aanvragen voor projecten, partnerschappen en voorstellingen in de podiumkunsten voor een jong publiek.

De oproep richt zich tot de sector van de podiumkunsten voor een jong publiek in al zijn vormen en voor alle leeftijdsgroepen. De projecten moeten door minstens één Vlaamse partner en één partner in Québec samen worden ontwikkeld en mogen maximaal twee jaar duren.

De ondersteuning voor het project aan Vlaamse zijde bedraagt maximaal 15.000 euro. De aanvraag moet uiterlijk op 15 januari 2019 worden ingediend. De projecten starten ten vroegste op 1 april 2019. Lees alles over de criteria en modaliteiten bij deze projectoproep.

Culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Québec

De Vlaamse Gemeenschap en Québec hebben een culturele samenwerkingsovereenkomst sinds 2002. In het kader daarvan zijn er de voorbije jaren een aantal uitwisselingen en initiatieven opgezet. Voor de periode 2018-2020 zijn beide regeringen overeengekomen om zich te focussen op de podiumkunsten voor een jong publiek. De eerdere bezoekersprogramma’s tussen professionals uit Québec en Vlaanderen worden nu opgevolgd met deze projectoproep om gezamenlijke projecten voor creatie en spreiding te steunen.