Innovatie Mechanisme: de nieuwe subsidielijn voor innovatie in cultuur

Op 15 september lanceert de Vlaamse Regering het Innovatie Mechanisme: een nieuwe subsidielijn waarmee cultuurwerkers en organisaties financiële steun kunnen krijgen voor het versterken van hun innovatiecapaciteit en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.
De coronacrisis dwong ons om de traditionele manieren van werken te herzien en creatief aan de slag te gaan. Maar hoe kunnen we die veranderingen duurzaam verankeren? Hoe kan je je culturele businessmodel toekomstgericht transformeren?

Nieuwe subsidielijn vanaf 15 september

Het Innovatie Mechanisme is een eenmalige forfaitaire subsidie die je als professional in de cultuursector kunt aanvragen om je businessmodel te innoveren. De subsidie is gekoppeld aan een zelfevaluatietool. Via die tool kom je te weten waar mogelijke innovatiekansen liggen en kun je er actief op inspelen.  

Voorbeelden: het origineel vernieuwen van producten, diensten, methoden, markten, organisatievormen, marketingmethoden en werkprocessen, of enkele eigenschappen daarvan. Innovatie betreft dus een vernieuwend idee, inclusief de exploitatie van dat idee.

Bedrag

Het Innovatie Mechanisme is een eenmalige forfaitaire subsidie die dient om kosten voor diensten en/of lonen te dekken, verbonden aan de innovatie van je businessmodel. Investeringen en afschrijvingen zijn altijd uitgesloten. De subsidie bedraagt: 

  • 7500 euro voor een organisatie.
  • 2750 euro voor een eenmanszaak of loontrekkende.

Het totale beschikbare budget voor het Innovatiemechanisme bedraagt 5 miljoen euro.

Wanneer

Je kan een aanvraag indienen vanaf 15 september 2021 tot en met 1 december 2021 of tot de beschikbare middelen zijn uitgeput. Organisaties die meer dan 300.000 euro aan structurele werkingssubsidie ontvangen, kunnen vanaf 29 oktober 2021 een aanvraag indienen.

Meer informatie

Wie komt er in aanmerking voor deze subsidie? Wat zijn de voorwaarden en hoe kan je deze subsidie aanvragen? Op de website van CJM kan je alle informatie terugvinden.

Website Departement Cultuur, Jeugd en Media

Webinar Cultuurloket op 15 september

Op 15 september wordt de nieuwe subsidielijn gelanceerd met een open webinar. Volgende sprekers zullen meer uitleg geven:

  • Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Cultuur
  • Laslo Bax van Bax&Company
  • Kris Philippaerts van Ilean
  • Patrick Van Impe van Mojito Marketing Services
  • Michaël Van Damme van The Forge.

Schrijf je hier in voor het (gratis) webinar over het Innovatie Mechanisme