Genderdialoog

Psychologen Nina Callens en Viktor Van der Veken kwamen in april 2019 de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst versterken om grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector aan te pakken. Na een half jaar maakten ze op 5/11/2019 een eerste stand van zaken op in dialoog met het werkveld.

Als introductie tot de namiddag werd de basishouding van ‘meerzijdige partijdigheid’ toegelicht en geïllustreerd. Deze vakterm uit de psychologie staat voor een zorgvuldige omgang met de verteller, diens ervaring, het verhaal erover, de rol van andere betrokkenen, elke mogelijke bijdrage tot herstel en het nemen van verantwoordelijkheid. De juiste toon om te spreken over een gevoelig onderwerp is daarmee gezet.

De Genderkamer kan gecontacteerd worden door of zelf contact opnemen met, slachtoffers, plegers of omstaanders van grensoverschrijdend gedrag, pesten of intimidatie. Ze zijn er niet alleen voor individuen; ook organisaties of sectoren kunnen beroep doen op hun expertise. Dat er geen gevallen zouden zijn, wil niet zeggen dat men zonder zorgen kan zijn.

Een integriteitsbeleid is per definitie pro-actief. Waarden expliciteren en omgangsvormen bespreken zijn de eerste stappen om een kwaliteitsvolle samenwerking vorm te geven. Preventief kan een organisatie risicogroepen identificeren en opleidingen organiseren voor alle medewerkers, ook de leidinggevenden. Een protocol voor de omgang met meldingen werkt drempelverlagend en geeft houvast voor crisiscommunicatie. Voorbeeldpraktijken bestaan uit:

  • ‘levende’ documenten met zichtbare, verstaanbare informatie die regelmatig een update krijgt
  • een integriteitsbeleid vraagt een proces op maat, met oog voor een maximale betrokkenheid van mensen in verschillende functies en rollen binnen een groep of organisatie
  • inzet erkennen en verantwoordelijkheid opnemen voor bespreekbaarheid en transparantie over de manier van werken

Medewerkers van KVS, GRIP, Engagement, Sociaal Fonds voor Podiumkunsten, Mediarte, Koninklijk Conservatorium Antwerpen deelden hun praktijkervaring. Wetenschappelijke kennis werd aangebracht door onderzoekers van de universiteiten van Antwerpen (goed bestuur) en Gent (survey over seksisme en grensoverschrijdend gedrag). Achtergrondinformatie lees je in onze pagina over discriminatie en seksisme.