Facts & figures over de productie en internationale spreiding van Vlaamse podiumkunsten voor een jong publiek tussen 2000 en 2016

STUKschrijven © Diego Franssens

Aan de hand van gegevens uit de databank onderzocht Kunstenpunt de productie en internationale spreiding van Vlaamse podiumkunsten voor een jong publiek tussen 2000 en 2016.

De totale productie en internationale spreiding van Vlaamse podiumkunsten voor een jong publiek is sinds 2000 stabiel gebleven. Maar die schijnbare stabiliteit verbergt opmerkelijke trends.

De laatste jaren is er een afname van nieuwe creaties en een toename van het aantal hernemingen. Wat de internationale spreiding betreft, blijft het aantal opvoeringen in het buitenland stabiel. De markt in Nederland liep echter sterk terug. Opvallend: er wordt in meer verschillende landen en op meer verschillende speelplekken gespeeld. Coproductie in de kinderkunsten – anders dan voor het geheel van de podiumkunsten – blijft ten slotte toch vooral een binnenlands fenomeen.

Lees het volledige rapport.

Over de cijfers

De cijfers werden gepresenteerd tijdens een ontmoeting in het kader van het Krokusfestival 2017. Ze kaderen in het onderzoeks- en ontwikkelingstraject Reframing the International dat inzoomt op nieuwe manieren van internationaal (samen)werken in de kunsten. Christel De Brandt is verantwoordelijk voor de verzameling van de gegevens. Simon Leenknegt analyseerde en presenteerde de data uit de periode 2000-2016.