Facebook: promotiekanaal én databron

We verkennen bij Kunstenpunt hoe we gegevens kunnen verzamelen die kunstenaars en kunstenorganisaties sowieso al online delen (vanuit een promotielogica) om een goed dekkend overzicht te krijgen van hun activiteiten. Zo verzamelden we al concerten in het buitenlanddigitale releases, en maakte Tom Ruette – hoofd informatiebeheer, onderzoek en kennisontsluiting van Kunstenpunt – een overzicht van online databanken voor beeldende kunst en podiumkunsten.

Facebook is een interessant platform omdat het een bijzonder grote gebruikersgroep heeft als een van de populairste sociale media, een “events” module heeft, en dus een goed promotiekanaal met veel bereik is. Tegelijk “deelt” het vrij openlijk de data via JSON-LD, zoals ik eerder al besprak. Het is dus relatief eenvoudig om die gegevens te verzamelen.

We bekijken twee cases. De eerste is “The sweetest Klezmer Orchestra” genaamd Halva. Op de website van Halva wordt er gebruik gemaakt van de WordPress plugin Weekly Class Schedule om een agenda te presenteren.

Tegelijk heeft Halva ook een mooi overzicht van events in Facebook opgeladen. Interessant genoeg maakt Halva hierbij gebruik van de “tour” optie in Facebook om een serie van concerten aan elkaar te koppelen.

Nog een laatste vergelijking is met uitinvlaanderen.be.

Daar valt meteen op dat de schrijfwijze van Halva varieert en dat het concert op 18 oktober ontbreekt. Verderop in de speelreeks zijn er (uiteraard) ook geen internationale concerten van Halva opgenomen, terwijl die er wel zijn.

Even vergelijken toont dat de website van Halva tussen 16 en 31 oktober van 5 concerten spreekt, waarvan eentje in het buitenland. Facebook heeft er 4, en Uitinvlaanderen heeft er 3 (op het moment van schrijven). De data van Facebook kan ik moeiteloos scrapen via het json-ld object, voor de eigen website en uitinvlaanderen moet ik aan screenscraping doen via de html code.

Een tweede case is Het Nieuwstedelijk. Deze theatergroep speelt volgens hun website op een aantal data in de tweede helft van oktober (namelijk op 16, 18, 23, 26, 28 en 29 oktober):

Via Facebook krijg je per productie een overzicht van de speeldata met behulp van de “multipe dates” functionaliteit van een Facebook event:

Voor de twee producties die nog in oktober te zien zijn (Hybris en Trage Suikers) vindt Facebook nog momenten op 16, 18 en 28 oktober (maar niet allemaal netjes in die “multiple dates” functionaliteit.

Uitinvlaanderen werpt hier een breder net, en ziet ook voorstellingen (in samenwerking met Het Nieuwstedelijk) op 19 en 24 oktober, en een dubbel ingevoerde voorstelling in Genk. De buitenlandse voorstellingen worden dan weer niet gezien.

Voor beeldende kunst is het moeilijk om een vergelijking te doen. Ik ben nog op zoek naar voorbeelden van kunstenaars die actief hun tentoonstellingen of andere “activiteiten” promoten via Facebook, uitinvlaanderen, de eigen website, etc. Ik zie wel wat voorbeelden vanuit galeries, bv. Valerie Traan, maar die is dan weer helemaal niet actief op uitinvlaanderen.

Wat leren we hier nu uit? Omdat ik maar twee willekeurige voorbeelden neem: niet zo veel. Maar wel interessant vind ik:

  • er zijn verschillende manieren om publiek te werven voor je artistieke activiteiten, bv. via de eigen website, facebook en uitinvlaanderen. En blijkbaar worden gegevens op die verschillende platformen apart ingevoerd; dat is natuurlijk dubbel werk (tijdverlies, frustrerend voor medewerker)
  • in principe zou je de verspreide invoer van die gegevens moeten kunnen minimaliseren, omdat facebook en uitinvlaanderen kunnen geembed worden in je website (via plugins of de API), zodat je eigenlijk maar in 1 platform moet invoeren. Of omdat je eigenlijk de invoer van gegevens zou moeten kunnen laten doorstromen naar de platformen (bv. invoer op uitinvlaanderen biedt een knop “maak een facebook event”).
  • Bovendien kan ik me voorstellen dat al die evenementen ook nog in een ticketingssysteem, boekhouding, een planningssysteem, andere sociale media, etc. ingevoerd worden. Kunnen we daar niet iets aan doen?

En jawel, er is al veel mogelijk: