Eerste resultaten tax shelter podiumkunsten bekendgemaakt

De tax shelter is een systeem waarbij investeerders een fiscaal voordeel kunnen genieten. Sinds eind 2016 staat de tax shelter ook open voor de podiumkunsten (ballet, dans, klassieke muziek, musical, muziektheater, opera, theater en totaalspektakel). Het departement CJM heeft, een jaar nadat de tax shelter voor de podiumkunsten in werking is getreden, een eerste rapport  klaar over de resultaten van Vlaamse aanvragers.

De opbrengsten van deze tax shelter zijn nog onder voorbehoud, omdat ze gebaseerd zijn op de ramingen die werden ingediend bij de aanvraag tot erkenning. Een behoorlijk deel van de investeringen zal pas effectief in 2018 gebeuren.

Er waren 204 aanvragen van Vlaamse podiumkunstenorganisaties, voor producties in alle disciplines, maar vooral klassieke muziek en theater, voor een ingeschatte totale bruto-investering van 38,8 miljoen euro. Bijna één derde van de aanvragen komt uit de klassieke muziek. Theaterproducties komen op de tweede plaats. Bij de geraamde bruto-investeringen steken vooral musicalproducties en opera, elk met ongeveer een kwart van het totaalbedrag, boven de rest uit.

112 aanvragen, of meer dan de helft van het totaal, werden ingediend door een twintigtal vzw’s. Daarvan worden 24 vzw’s, zowel kleine als grotere organisaties, via het Kunstendecreet gesubsidieerd. Hun ingeschatte investering bedraagt meer dan 11 miljoen euro.

Met het oog op het succesvol verderzetten en uitbouwen van de taxshelter-regeling zijn er volgens oKo op verschillende vlakken verduidelijkingen, aanpassingen of bijkomende maatregelen nodig. oKo wijst onder meer op de gebrekkige compatibiliteit van het federale en het Vlaamse bevoegdheidsniveau. Lees hier het standpunt van oKo over de tax shelter.

Meer informatie

svengatz.be