Drie nieuwe residentieplekken voor digitale cultuur

Ars Electronica Futurelab, een atelier en laboratorium voor kunst en onderzoek in Linz. Foto: (c) Ars Electronica Futurelab

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceert een nieuwe samenwerking met residentieplekken voor makers en onderzoekers actief op de snijlijn tussen kunst, cultuur, wetenschap en technologie.

Met deze nieuwe subsidieoproep wil het Departement CJM digitale innovatie en samenwerking tussen verschillende sectoren stimuleren. De residentieplekken bieden professionele ondersteuning (zowel productioneel, inhoudelijk als technisch) en helpen bij het uitbouwen van internationale netwerken. 

Kunstenaars, (digitale) makers, game-ontwikkelaars of onderzoekers in de Vlaamse cultuur- of mediasector kunnen zich kandidaat stellen om te verblijven in een van deze drie buitenlandse residentieplekken: 

Hoe vraag je een residentietoelage aan?

Aanvragen moeten uiterlijk op 15 oktober 2019 via de KIOSK-applicatie in het Nederlands en het Engels worden ingediend. 

Het Departement CJM beoordeelt de aanvragen voor de residentietoelagen samen met de anderstalige residentieorganisatie in kwestie. Daarom moeten alle aanvragen zowel in het Nederlands als het Engels worden ingediend. Makers of onderzoekers die voor een residentie geselecteerd worden, ontvangen een tussenkomst in de leef- en reiskosten en een forfaitaire bijdrage in de productiekosten.

Heb je interesse in een van deze residenties?  Kom dan op 29 oktober naar de infosessie van Kunstenpunt in samenwerking met het Departement CJM.

Residenties voor kunstenaars

Naast deze oproep rond digitale cultuur heeft de Vlaamse overheid ook overeenkomsten met residenties waarvoor uitsluitend kunstenaars een residentietoelage kunnen aanvragen: