Beeldende kunst lokaal: cultuurwerkers inspireren elkaar op feedbackmoment

Lokale cultuurwerkers konden feedback vragen op hun plannen. Foto: (c) Michael Lombarts

Bij lokale cultuurwerkers groeit de ambitie om met beeldende kunst aan de slag te gaan. Om hun expertise en contacten verder uit te breiden, plaatsten Kunstenpunt en Kunstwerkt cultuurwerkers samen aan tafel: “Op lange termijn willen we een netwerk opbouwen.”

Een van de taken van Kunstenpunt is gemeenschapsvorming en matchmaking binnen de sector. Op dinsdag 18 juni organiseerden we samen met Kunstwerkt een feedbackmoment voor lokale cultuurwerkers. Wie plannen koesterde of vragen had rond beeldende kunst kon terecht voor advies. 

Ine Vermeylen, praktijkondersteuner beeldende kunsten bij Kunstenpunt, ziet bij lokale cultuurwerkers veel enthousiasme om beeldende kunst meer aandacht te geven:

“Heel wat organisaties hebben al een sterke werking. Maar af en toe is er nood aan een klankbord of net dat extra duwtje in de rug. Als praktijkondersteuner wil ik de juiste mensen samenbrengen.”

Ine Vermeylen

Met welke vragen zitten lokale cultuurwerkers dan?

Vermeylen: “Er is een groot verlangen om een lokaal draagvlak te creëren voor beeldende kunsten. De meeste vragen gingen over visievorming of over hoe je naar buiten treed als organisatie, zoals: ‘Hoe betrek je het publiek meer bij jouw werking?’ of ‘Hoe zet je een samenwerking met verschillende partners op?’”

“Praktische vragen kwamen minder aan bod. De organisaties hebben immers al een sterke werking en een duidelijk traject, ze zetten nu graag in op een overkoepelend beleid. Gemeentebesturen en lokale cultuurwerkers werken aan een structurele aanpak die het projectmatige overstijgt.”

“Door lokale cultuurwerkers samen te brengen, hopen we dat er connecties ontstaan. De matchmaking kan het startpunt zijn van een sterk netwerk waar collega’s uit de sector elkaar makkelijk kunnen aanspreken om casussen te bespreken en elkaar te inspireren.”

Is er op lokaal niveau veel animo om met beeldende kunst aan de slag te gaan?

Vermeylen: “De cultuurprofessionals die we te gast hadden zijn alvast enthousiast om – elk vanuit hun eigen passie en achtergrond – beeldende kunst meer op de agenda te zetten. Dit gedeelde engagement zorgde snel voor een connectie.” 

“We zetten daarom sterk in op gemeenschapsvorming. Door lokale cultuurwerkers samen te brengen, hopen we dat er connecties ontstaan. De matchmaking kan het startpunt zijn van een sterk netwerk waar collega’s uit de sector elkaar makkelijk kunnen aanspreken om casussen te bespreken en elkaar te inspireren. Momenteel nemen Kunstenpunt en Kunstwerkt nog het initiatief, maar idealiter onderhoudt dit netwerk in de toekomst zichzelf en vervullen wij eerder een observerende rol.”

© Michael Lombarts

Deelnemers konden een casus insturen, die jullie vervolgens koppelden aan experts. Hoe ging dat in zijn werk?

Vermeylen: “Voor elke vraag gingen we op zoek naar matchende deskundigen, op basis van inhoud, schaal en ambitie. Maar dat wil niet zeggen dat je kant-en-klare antwoorden kon verwachten, dat was ook helemaal niet de bedoeling. Het waren complexe vragen waarbij gepolst werd naar advies, inspiratie of bevestiging van plannen.”

“In die zin heerste onder vragensteller en expert dan ook een gelijkwaardige relatie. Beide partijen zaten er als collega’s die elkaar inspireerden en naar een oplossing zochten. Vragenstellers zijn dus ook deskundige, maar maken graag gebruik van een klankbord om te reflecteren over hun eigen praktijk. Een taaie vraag als ‘Hoe laat ik mijn publiek vaker terugkomen?’ kan plots helder worden door een perspectief van buitenaf.”