An Vandermeulen nieuwe artistiek directeur Globe Aroma

Foto: (c) Elisabeth Ida Mulyani

An Vandermeulen, publiekswerker bij Beursschouwburg, bepaalt vanaf 1 juli de koers bij het Brusselse open kunstenhuis Globe Aroma. Ze vervangt er Els Rochette.

An Vandermeulen is geen onbekende bij Globe Aroma. Naast haar functie als publiekswerker bij de Beursschouwburg bracht ze er al nieuwkomers-kunstenaars in contact met het bredere kunstenveld. Vanaf 1 juli neemt ze de rol over van Els Rochette, die voor SP.A – One.Brussels zal zetelen in het Brussels parlement. 

Vanuit haar praktijkervaring is An ook betrokken bij RESHAPE: een internationaal onderzoeks- en ontwikkelingtraject rond innovatieve organisatiemodellen. Komende twee jaar werkt ze met andere kunstenaars en kunstenprofessionals aan vernieuwende oplossingen voor de sector.

Over Globe Aroma

Globe Aroma is een artistieke werk- en ontmoetingsplek voor vluchtelingen, nieuwkomers-kunstenaars, Brusselaars, en actoren uit de migratie-, inburgering-, en kunstensector. Deelnemers leggen er samen met residerende professionele kunstenaars een artistiek proces af en werken gedurende een langere periode naar een productie toe.