Steun aan Belgische acteurs en actrices naar aanleiding van de coronacrisis

Oproep
Fonds Norma Joossens / Koning Boudewijnstichting

Het Fonds Norma Joossens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil acteurs en actrices helpen wanneer ze op pensioengerechtigde leeftijd over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien.
Omwille van de ernst van de gevolgen van de COVID19-crisis in de sector, heeft het Fonds opnieuw een deel van zijn middelen vrijgemaakt om, net zoals eind 2020, voor een beperkte periode financiële steun te bieden aan ALLE acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd.

De aanvrager kan een dossier indienen wanneer hij/zij kan aantonen dat hij/zij:

–              in België woont

–              in 2019 als bezoldigd acteur/actrice aan de slag was

–              Sinds maart 2020 de professionele activiteiten heeft moeten stopzetten omwille van de COVID-crisis.

Er kan, op voorlegging van facturen, een tussenkomst aangevraagd worden voor (speciale) uitgaven die omwille van een gebrek aan inkomsten niet zelf kunnen bekostigd worden. Dit gebrek aan inkomsten is een gevolg van de COVID-19 crisis. Zonder deze steun zou de aanvrager in grote (financiële) moeilijkheden komen.

Per goedgekeurd dossier wordt een steunbedrag tussen 700 en 1.500 Euro uitgekeerd.

Er wordt een budget van 50.000 Euro voorzien.

Een dossier indienen kan van 2 april tot 30 april 2021 of tot wanneer het vastgesteld budget is toegewezen.

Kandidaten die reeds steun kregen tijdens de oproep van december 2020 kunnen opnieuw een aanvraag indienen, maar nieuwe dossiers krijgen voorrang. Als op het einde van de oproep het budget niet volledig werd toegewezen, zal het resterende bedrag verdeeld worden over de aanvragers die reeds eerder steun kregen.

Een oproepcommissie bestaande uit leden van het Bestuurscomité van Fonds Norma Joossens komt wekelijks samen om de ingediende dossiers te beoordelen.

Het aanvraagformulier vind je vanaf vrijdag 2 april op de website van de Koning Boudewijnstichting via deze link:  https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2021/20201029DD