Fonds Norma Joossens/Steun aan Belgische acteurs en actrices naar aanleiding van de coronacrisis

Het Fonds Norma Joossens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft als doelstelling acteurs en actrices te helpen wanneer ze op pensioengerechtigde leeftijd over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. Omwille van de ernst van de gevolgen van de coronacrisis in de sector, heeft het Fonds een deel van zijn middelen vrijgemaakt om voor een beperkte periode steun te bieden aan alle acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd.

Voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor deze steun:

  • in België wonen
  • in 2019 als bezoldigd acteur/actrice aan de slag geweest zijn
  • in 2020 je professionele activiteiten hebben moeten stopzetten omwille van de coronacrisis

Je kan, op voorlegging van facturen, bij het fonds een tussenkomst aanvragen voor (speciale) uitgaven die je omwille van een gebrek aan inkomsten niet zelf kan bekostigen. Dit gebrek aan inkomsten is een gevolg van de coronacrisis. Zonder deze steun zou je in grote (financiële) moeilijkheden komen.

Per goedgekeurd dossier wordt éénmalig een steunbedrag tussen 700 en 2.000 Euro uitgekeerd.In een eerste fase wordt een budget van 50.000 Euro voorzien.

Een dossier indienen kan tot 31/12/2020 of tot wanneer het vastgesteld budget is toegewezen.

De commissie van het fonds bestaande uit leden van het Bestuurscomité van het Fonds Norma Joossens komt wekelijks samen om de ingediende dossiers te beoordelen.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Koning Boudewijnstichting. Het aanvraagformulier kan je terugvinden op  de website van vzw Acteurspenning.