Silence Radio zoekt kunstenaars en kunstorganisaties om samen na te denken over toegankelijkheid

Oproep
Silence Radio

Wat?

Silence Radio is een gezelschap van horende en dove dansers, acteurs, schrijvers, muzikanten en beeldend kunstenaars. Met het project ‘Open Vizier’ onderzoeken ze samen met jouw organisatie hoe toegankelijk de kunstensector is. Wat zijn (letterlijke en figuurlijke) drempels voor mensen met een beperking, anderstaligen, mensen van bepaalde generaties, …?

Om dit na te gaan, bouwt Silence Radio een meerstemmig testpubliek uit voor kunstenaars en organisaties die op maat feedback willen op hun creatie of aanbod: hoe wordt jouw activiteit ervaren door toeschouwers die verschillen van je vaste publiek?

Silence Radio wil hierover in gesprek gaan met acht verschillende kunstenaars en organisaties (theatergezelschappen, theaterproductiehuizen, musea …) die hun toegankelijkheid in de praktijk willen laten uittesten.

Na een verkennend gesprek met de aanvrager selecteert Silence Radio een pool van vijf kunstenaars, doven, horenden, anderstaligen, mensen met fysieke beperkingen van verschillende generaties … die zich engageren om jouw activiteit te bezoeken. Achteraf gaan zij in gesprek met de makers en/of organisatoren om de toegankelijkheid ervan te evalueren.

Aan de hand van hun expertise en ervaring geven ze suggesties tot verbetering. In ruil voor hun tijd en deskundig advies, en om de kosten van dit onderzoek te dragen, vragen we van de aanvrager een bijdrage van 250 euro.

Hoe deelnemen?

Heb jij een concrete vraag over de toegankelijkheid en/of inclusiviteit van een activiteit (voorstelling, concert, expo, …) die je organiseert tussen 1 augustus 2022 en 30 november 2022?

Stuur ten laatste op 8 augustus 2022 een korte tekst (max. 250 woorden) over één concrete vraag omtrent toegankelijkheid en/of inclusiviteit naar silenceradio@kunsten.be. Eind juni word je gecontacteerd.

Meer informatie

Lees meer over Silence Radio.