Oproep: geef je mening voor de veldanalyse van de Vlaamse designsector

Call
Departement Cultuur, Jeugd en Media

De Landschapstekening is een uitgebreide analyse van de trends, ontwikkelingen en behoeftes in het professionele kunstenlandschap van Vlaanderen. Ook de designsector maakt hier deel van uit. In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media is journaliste en curator Elien Haentjens bezig aan een onderzoek naar de noden, wensen en verzuchtingen van die specifieke sector. 

Om zoveel mogelijk stemmen aan bod te laten komen, is er een postbus in het leven geroepen. Elk idee is van harte welkom op het adres landschapstekeningdesign@gmail.com.

Een antwoord op of reflectie over onder meer volgende vragen is dat ook: wat zou jouw professionele leven als ontwerper verbeteren? Welke initiatieven ontbreken in het huidige veld – al dan niet vanuit de overheid – en zouden een toegevoegde waarde bieden voor jullie artistieke praktijk? Welke rol kan de designsector opnemen binnen de maatschappij, en binnen het cultuurveld? Welke onderwerpen en aspecten zullen de toekomst van de sector bepalen, en hoe zou je deze designcultuur willen invullen? 

Daarnaast staat er een reeks specifieke sessies op de planning in mei. Wie daar graag aan wil meewerken, kan dat ook via bovenstaand e-mailadres laten weten. 

Uiteraard worden alle ideeën, indien gewenst, vertrouwelijk behandeld in de studie.