Ontwerp jij het nieuwe kunstwerk op de site ‘De Nieuwe Stad’ voor gemeente Zwijndrecht?

Call
Gemeente Zwijndrecht

De verkaveling “De Nieuwe Stad” te Zwijndrecht op de site van het vroegere bouwbedrijf. “De Nieuwe
Stad” wil aandacht schenken aan de vernieuwing van de buurt.

Wat?

Buurten, samenkomen, markant, spelen, kindvriendelijk, interactief, … om nog maar enkele kernwoorden te noemen waar het kunstwerk aan doet denken.

Sociaal  

De wijk rond de Torenstraat is een heel diverse wijk, waar er nood is aan samenkomen en gezellig buurten. Het plein waar het kunstwerk zou komen wordt reeds in gebruik genomen om gezellige buurtfeesten te organiseren. Het sociale aspect willen we dan zeker integreren in de keuze van een kunstwerk. Daarnaast is het plein een groene rustplek vlakbij een fietsweg die de wijk doorkruist. 

Kleurrijk  

Het kunstwerk verdient de nodige aandacht van de inwoners, het mag de fantasie prikkelen, maar mag ook een eyecatcher worden in de woonwijk rond de Torenstraat. Het kunstwerk mag zich verbinden met de historie of omgeving van de wijk maar is niet noodzakelijk. De ontwerper krijgt hierin creatieve vrijheid. 

Interactief  

Gemeente Zwijndrecht is een kindvriendelijke gemeente en wil graag haar kind- en gezinsvriendelijke imago zichtbaar maken door het plaatsen van interactieve, kindvriendelijke installaties onder de vorm van bespeelbare kunst.

Praktische informatie

Locatie

Procedure

Een kandidatuurstelling bestaat uit de volgende onderdelen: 

Voorstelling inschrijver:

  • 1. Naam kunstenaar(s) of firma en contactgegevens (adres, GSM, e-mail, website) 
  • 2. Beknopte CV van de kunstenaar(s) (solo- en groepstentoonstellingen, werken op openbare domeinen) of beschrijving van de firma 
  • 3. Foto’s van uitgevoerde projecten (indien andere dan verderop gevraagde relevante referenties) 
  • 4. Algemene beschrijving van werkwijze en aanpak
  • Relevante referenties:
    Een overzicht van relevante referenties, met vermelding van de opdrachtgevers, plaats, korte omschrijving en desgevallend aanvullende info en documentatie.

LET OP: Enkel de aanvragen tot deelneming die uiterlijk vóór 28 augustus 2023 om 11.00 uur via de eTendering internetsite worden verstuurd, worden door de aanbestedende overheid aanvaard.

Lees de volledige oproep hier