Nieuwe projectoproep samenwerking met de Franse Gemeenschap

Call
Departement Cultuur, Jeugd en Media

Sinds 2012 bestaat er een cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. Het akkoord heeft niet alleen een belangrijke symbolische betekenis, het beantwoordt ook aan reële operationele en praktische behoeften van de culturele sector. 

De doelstellingen van het samenwerkingsakkoord zijn: 

  • wederzijdse kennis bevorderen van elkaars cultuur en taal; 
  • gemeenschappelijke standpunten en gezamenlijke acties ontwikkelen in kwesties die een impact hebben op het cultuurbeleid en die tot de bevoegdheid van de federale staat behoren of door internationale en multilaterale organisaties worden besproken; 
  • samenwerking stimuleren tussen structuren, organisaties en culturele actoren uit de beide gemeenschappen, bijvoorbeeld door het inrichten van een jaarlijkse projectoproep of het opzetten van stages en uitwisselingen;  
  • informatie en documentatie uitwisselen tussen de beide administraties op het niveau van de leidend ambtenaren en experten, bijvoorbeeld door elkaar te informeren over relevante decreet- en reglementaire wijzigingen, en de contacten en uitwisseling tussen elkaars raadgevende en sector-ondersteunende organisaties bevorderen; 
  • toegang verkrijgen tot de instellingen en activiteiten van beide gemeenschappen, en de deelname aan het wederzijdse cultureel aanbod verhogen, bijvoorbeeld door te zorgen voor een maximale verspreiding van elkaars culturele agenda’s en programmatie.  

In het kader van de bilaterale samenwerking hebben beide gemeenschappen de website www.cultuurculture.be opgezet. Meer info over het samenwerkingsakkoord, de drie pijlers van de samenwerking, het samenwerkingsplatform, de jaarlijkse projectoproep en andere initiatieven wordt via dit kanaal beschikbaar gemaakt. 

Samenwerking op drie sporen

Concreet wordt er op drie sporen gewerkt: 

  1. Politiek overleg. Er wordt regelmatig politiek overleg gepleegd over concrete dossiers zoals het kunstenaarsstatuut, de tax shelter, de filmkeuring of de cultuurcommunicatie in Brussel. Dit overleg zorgt naast afstemming in culturele aangelegenheden ook voor een betere positionering ten aanzien van het federale niveau en internationale organisaties als de EU en UNESCO. 
  2. Platform voor duurzame samenwerking tussen de overheden. Dit paritair samengestelde samenwerkingsplatform brengt politiek, administratie en culturele sector minstens twee keer per jaar samen en verzorgt de algemene uitvoering van het cultureel akkoord op basis van een periodiek werkprogramma. Het platform heeft als opdracht om adviezen en voorstellen te formuleren over concrete projecten, gemeenschappelijke ontwerpstandpunten te bepalen en regelmatig overleg te organiseren. 
  3. Jaarlijkse projectoproep. Op basis van deze projectoproep worden bilaterale samenwerkingsprojecten ondersteund.

Projectoproep 2023-2024

Voor de projectoproep 2023-2024 vind je op de website cultuurculture alle nodige informatie en de volgende documenten:

Je kunt een aanvraag indienen tot en met 7 april 2023 om 18 uur.

De Vlaamse projecttrekkers moeten de aanvraag eveneens via het online platform KIOSK indienen. Meer info hierover staat in het aanvraagformulier.

Meer informatie

Heb je vragen over de samenwerkingsovereenkomst?
Neem contact op met:

Vragen over de projectoproep, over een lopend dossier in KIOSK of technische vragen over KIOSK?
Gebruik het contactformulier