Interesse om met een partner uit Quebec een cultureel project te realiseren?

Oproep
de overheden van Vlaanderen en Quebec

De Vlaamse Gemeenschap en Quebec hebben een culturele samenwerkingsovereenkomst sinds 2002. Begin 2021 wordt een nieuw werkprogramma ondertekend voor de periode 2021-2023. In aanloop daarvan organiseren de departementen Cultuur, Jeugd en Media en Kanselarij & Buitenlandse Zaken een projectoproep gericht op samenwerking in de sectoren podiumkunsten voor jong publiek, dans, muziek en digitale cultuur.

Wat?

Heb je interesse om met een partnerorganisatie uit Quebec een cultureel project te realiseren? Vraag dan een financiële tussenkomst aan. Deze bilaterale oproep is er voor projecten die gerealiseerd worden tussen 1 april 2021 en 31 augustus 2023. Gelet op de impact van de COVID-19-crisis op de internationale mobiliteit kunnen partnerschappen de samenwerking op innovatieve wijze invullen.

Hoe deelnemen?

Stuur uiterlijk op maandag 11 januari 2021 volgende documenten naar de contactpersonen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media:

  • Het aanvraagformulier (docx). Opgelet: bezorg dit als een Word- én als een pdf-bestand.
  • Een kopie van een getekende samenwerkingsovereenkomst of contract van coproductie.
  • Lees zeker ook het reglement van de projectoproep (pdf). Je vindt er meer informatie over het doel en de doelgroep van deze projectoproep, de maximale hoogte van de financiële tussenkomst, de ontvankelijkheids- en beoordelingscriteria en het verdere verloop van de procedure.

Meer informatie