Internationale relatieontwikkeling rond regio’s en thema’s

Kunstenpunt faciliteert internationale relaties vanuit de vragen uit het veld en vanuit de ontwikkelingen in het internationale kunstenlandschap (follow-the-actor), ongeacht de plek waar ze vandaan komen. Daarnaast legt Kunstenpunt ook accenten vanuit haar kennis over het kunstenveld.

Samenwerking met onze buurlanden
Onze buurlanden vertegenwoordigen nog steeds het grootste aandeel bij de internationalisering van de Vlaamse kunsten – met Nederland, Frankrijk en Duitsland op kop. Bovendien zijn buurlanden het ‘eerste buitenland’ in de carrières van veel Vlaamse kunstenaars.
Deze samenwerkingen zijn dikwijls ingebed in de samenwerkingsverbanden die de Vlaamse overheid afsluit met regio’s en landen, zoals de samenwerking met Nederland, Wallonië, Hauts de France en Nordrhein-Westfalen (digitale cultuur).

Samenwerking met Centraal en Oost Europa
De internationale samenwerking met de oostelijke en zuidelijke delen van Europa blijven onderbelicht door gebrek aan kennis. Kunstenpunt organiseerde daarom werkbezoeken aan Tsjechië (Praag en Brno), Roemenië (Boekarest) en Ukraïne (Kiev en Charkov).

Samenwerking met de MENA-regio
Kunstenpunt heeft aandacht voor de MENA-regio omdat die deel uitmaakt van onze Europese en Vlaamse geschiedenis en migratiegolven. Uitwisseling en samenwerking zien we als wederkerig. Kunstenpunt organiseerde in samenwerking met Faro, Darna, Flanders DC en Z33 een werkbezoek rond beeldende kunst en vormgeving in Marokko in het kader van de Casablanca Design Week.

Samenwerking rond thema’s
Het faciliteren van internationale relaties gaat niet enkel over het vinden van internationale coproducenten of presentatiemogelijkheden maar ook over het uitwisselen van kennis, zoals bijvoorbeeld de positie van de kunstenaar, sociaal-geëngageerde kunstpraktijken, diversiteit, transitie enz. Zo organiseerde Kunstenpunt een werkbezoek aan Parijs in het kader van de Visible Award rond sociaal-geëngageerde kunstpraktijken, en een workshop rond en uitwisseling tussen podium professionals uit Vlaanderen en Turkije tijdens het theaterfestival in Istanbul in samenwerking met 0090 en IKSV.
Tenslotte sloot Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst af met Québec rond kinder- en jeugdtheater. In de eerste fase in 2018 leerden de partners elkaar beter kennen tijdens een werkbezoek in Vlaanderen en een bezoekersprogramma in Quebec. In 2019 werd een oproep gelanceerd voor steun aan concrete samenwerkingen en Vlaams-Canadese coproducties.