Beurzen voor gepassioneerde en geëngageerde jonge kunstenaars

Oproep
Vocatio

Ben je tussen 18 en 30 jaar? Heb je een echte passie of levensproject? Heb je nood aan financiële steun?
Waag je kans en ontvang een beurs van 10 000 €!

De stichting VOCATIO geeft jaarlijks een twintigtalbeurzen van 10 000 € aan gepassioneerde en geëngageerde jongeren die door een gebrek aan financiële middelen of een geschikte omkadering hun passie of levensproject niet kunnen ontwikkelen.

De projecten die in aanmerking komen zijn heel gevarieerd: zowel artistieke, ambachtelijke, wetenschappelijke, technische als sociale projecten maken kans op een beurs. Wil je professioneel materiaal kopen? Wil je een gespecialiseerde opleiding volgen? Wil je een sociaal project ontwikkelen of duurzaam ondernemen? Alles kan!

Wat is een VOCATIO-beurs ?

De VOCATIO-beurs is een individuele beurs van 10 000 € toegekend aan een gepassioneerde jongere met een echte roeping of levensproject die door een gebrek aan financiële middelen of een geschikte omkadering zijn/haar project niet kan ontwikkelen. VOCATIO geeft elk jaar tussen 18 en 20 beurzen.

Welk type project?

De projecten die in aanmerking komen zijn heel gevarieerd: professioneel materiaal kopen, een gespecialiseerde opleiding volgen in het buitenland, een onderzoeksproject starten of een sociaal of milieuproject uitwerken. Alles kan!

Maar let op, deze projecten of acties moeten bijdragen tot de ontwikkeling van het project/de roeping en geen doel op zich vormen. De beurzen zijn dus niet bedoeld om reizen mee te bekostigen, studies aan te vatten of een puur commerciële activiteit op te zetten.

VOCATIO schenkt speciale aandacht aan de projecten die een zekere maatschappelijke impact hebben.

Domeinen

VOCATIO steunt projecten in 6 domeinen:

  • Gezondheid: geneeskunde, kinesitherapie, logopedie, verpleegkunde, psychologie, alternatieve therapieën, …
  • Wetenschappen en techniek: chemie, fysica, biologie, ingenieurswetenschappen, spitstechnologisch onderzoek, informatica, geografie, milieukwesties, …
  • Sociale en menswetenschappen: sociologie, antropologie, journalistiek, nieuwe media, culturele diversiteit, geopolitiek, geschiedenis, filosofie, …
  • Podiumkunsten: muziek, dans, toneel, circus, zang, filmkunst, literatuur en poëzie, …
  • Plastische kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, fotografie, architectuur, design, …
  • Ambachten: instrumentenbouw, houtbewerking, keramiek, goudsmeedkunst, lederwerk, boekbinden, weefkunst, schoenmaker, juwelierswerk, modeontwerper, bouwberoepen, technische beroepen, horeca, …

Wij steunen ook jongeren met een atypische loopbaan en roeping.

Wie kan een beurs krijgen ?

Om een kandidaatsdossier te kunnen indienen, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

  • Op 31 december van het indienjaar minstens 18 en minder dan 30 jaar oud zijn.
  • Belg zijn of duidelijk in België verankerd zijn, te weten: er gedomicilieerd zijn en er wonen.

De VOCATIO-beurzen zijn beschikbaar voor alle jongeren, zonder onderscheid qua taal, afkomst, cultuur of studieniveau. VOCATIO steunt de realisatie van roepingen en levensprojecten, zonder welk elitarisme dan ook.

Welke zijn de selectiecriteria?

Om in aanmerking te komen voor een VOCATIO-beurs moet de kandidaat kunnen aantonen dat hij/zij :

• Een ware roeping of een levensproject heeft
• Gepassioneerd is door zijn levensproject en dat die passie steunt op:
> een streven naar uitmuntendheid
> een streven naar sociale betrokkenheid/ maatschappelijke impact
• Creativiteit aan de dag legt en zowel ambitieus als resultaatsgericht is
• Streeft naar innovatie en duurzaamheid
• Moeilijk of niet financiële steun vindt via de traditionele kanalen (doctoraatsbeurzen, FWO,…)
• De VOCATIO-beurs gebruikt om zijn/haar levensproject een extra boost te geven voor het debuut van zijn/haar project
• Dankzij de VOCATIO-beurs nieuwe carrièremogelijkheden zal kunnen verkrijgen die zonder de beurs niet (direct) haalbaar zijn
• De VOCATIO-beurs op een scharniermoment in zijn/haar carrière aanvraagt

Hoe moet je een kandidaatsdossier indienen ?

Het is heel eenvoudig ! Vul het online formulier in en voeg er de nodige documenten aan toe om je project te illustreren. Alle nuttige informatie over de procedure om een dossier in te dienen vind je terug in de rubriek ‘Dien je kandidatuur in’.

Heb je interesse? Dien je kandidaatsdossier in vóór 5 november 2021.

Alle info: vocatio.be