Kunstenaars aanwerven: welke optie kiezen?

Op basis van het akkoord dat kunstenaar en opdrachtgever samen bereiken over de vergoeding van de artistieke activiteit, kan er een zakelijke oplossing gekozen worden die beide partijen past.

Gebruik hierbij de principes en afspraken van het charter fair practices als richtinggevend kader. Ongeacht welke keuze partijen samen maken, het is belangrijk dat alle financiƫle afspraken, zowel over de verloning als over de andere kosten van de samenwerking, helder zijn.

Dit zijn de drie manieren waarop een kunstenaar de beste sociale bescherming kan opbouwen:

Aanwerven: de opdrachtgever heeft al (artistiek) personeel in dienst en is in orde met de verantwoordelijkheden van een werkgever op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden. Om loontrekkende arbeid voor kunstenaars te stimuleren, krijgen werkgevers een korting op de sociale bijdragen.

SBK kiezen: de opdrachtgever heeft geen personeel in dienst of is niet actief in de artistieke sectoren. In overleg met de kunstenaar afspreken welk SBK de tewerkstelling via interim zal regelen. Opdrachtgevers in de artistieke sector kunnen via een SBK werken voor een vervanging, een uitzonderlijk werk of tijdelijk meerwerk. 

1bis-regeling: de kunstenaar is in het bezit van een kunstenaarsvisum en zorgt zelf voor de omzetting van een aannemingsovereenkomst in tewerkstelling, eventueel met behulp van een kantoor dat de loonadministratie regelt (payrolling).