Veldanalyse Beeldende Kunst

Publicatie
BAM

Deze veldanalyse (2013) brengt het gemeenschappelijke debat binnen de sector op gang rond functies en organisatietypes en hoe die beter op elkaar kunnen inhaken om een vruchtbare biotoop te vormen. Daarnaast geeft dit materiaal de overheid een beter inzicht in de sector en reveleert ook beleidsaanbevelingen.

De teksten:

 • Wijzer dan God? (Leo Delfgaauw)
 • Waar is dat feestje?? – Publieke ruimte, kunst en het gemeenschappelijke (Jorinde Seijdel)
 • Waarheen met onze kunstinstellingen? (Wouter Hillaert)
 • ‘Vijf jaar geleden werd er ook al een veldanalyse gemaakt. Zullen we dan over vijf jaar opnieuw moeten samenkomen?’ (Ulrike Lindmayr en Stella Lohaus)
 • The contemporary art market between stasis and flux (Olav Velthuis)
 • Size Matters – Een verkenning van de onmisbaarheid van kleine kunstinstellingen (Maaike Lauwaert)
 • Share – De meerwaarde van het delen (Katrien Reist-van Gelder)
 • Projectruimtes (Wim Waelput)
 • Onderzoek in de kunsten in Vlaanderen: een stand van zaken (Kim Gorus)
 • Niet-stedelijke galeries in Vlaanderen (Pieter Jan Valgaeren)
 • Met/zonder collectie – Het museum van vandaag en morgen (Domeniek Ruyters)
 • Kunstkritiek 2.0 (Laurence Scherz)
 • Hybrid Body: Sketching the Outline of Moving-Image Art Production (Anna Manubens)
 • Het lokale in beeldende kunst (Griet Ivens)
 • Hedendaagse kunstverzamelaars. Private spelers op publiek terrein? (Valerie Verhack)
 • Glazen plafond of plakkerige vloer? (An Van den Bergh)
 • Galeriemodellen, vroeger en nu (Virginie Devillez)
 • En avant: groeipotentieel voor kunsteducatie (Marijke Van Eeckhaut)
 • “Een gegeven situatie is nooit vanzelfsprekend” – Over het beleid rond kunst in de openbare ruimte van Stroom Den Haag (Maaike Lauwaert)
 • De veranderende kunstpraktijk (Maaike Lauwaert)
 • De revolutie van het digitaal uitgeven vindt nu plaats – Een interview met Geert Lovink (Jorinde Seijdel)
 • De resident, een bezoeker, een tijdelijke gast (Pieternel Vermoortel)
 • De renaissance van de particulieren. Nieuwe spelers op de ‘museummarkt’ (Paul Depondt)
 • De onafhankelijk curator bestaat niet (Nathalie Hartjes)
 • De Kunsthal als model en instituut – Ideeën en suggesties over de toekomst van de Kunsthal (Philippe Pirotte en Maaike Lauwaert)
 • Cultuurpartners en scholen in een kwaliteitsvolle dialoog (Brecht Demeulenaere)
 • Beleidsvoorstellen voor beeldend kunstenaars (Dirk De Wit)
 • De intermediair verbindt de kunstenaar en de organisatie (Julie Vandenbroucke)

Downloads

BK_veldanalyse_BeleidsvoorstellenVoorBeeldendKunstenaars_DeWit_8833 pdf BK_veldanalyse_CultuurpartnersEnScholenInEenKwaliteitsvolleDialoog_Demeulenaere_8833 pdf BK_veldanalyse_DeIntermediairVerbindtDeKunstenaarEnOrganisatie pdf BK_veldanalyse_DeKunsthalAlsModelEnInstituut_Pirotte-Lauwaert_8833 pdf BK_veldanalyse_DeOnafhankelijkeCuratorBestaatNiet_Hartjes_8833 pdf BK_veldanalyse_DeRenaissanceVanDeParticulieren_Depondt_8833 pdf BK_veldanalyse_DeResident_Vermoortel_8833 pdf BK_veldanalyse_DeRevolutieVanHetDigitaalUitgeven_Seijdel_8833 pdf BK_veldanalyse_EenGegevenSituatie_VanGeystelen-Lauwaert_8833 pdf BK_veldanalyse_EnAvant-GroeipotentieelVoorKunsteducatie_VanEeckhaut_8833 pdf BK_veldanalyse_GaleriemodellenVroegerEnNu_Devillez_8833 pdf BK_veldanalyse_GlazenPlafondOfPlakkerigeVloer_VandenBergh_8833 pdf BK_veldanalyse_HedendaagseKunstverzamelaars_Verhack_8833 pdf BK_veldanalyse_HetLokaleInBeeldendeKunst_Ivens_8833 pdf BK_veldanalyse_HybridBody_Manubens_8833 pdf BK_veldanalyse_Kunstkritiek2punt0_Scherz_8833 pdf BK_veldanalyse_Met-ZonderCollectie_Ruyters_8833 pdf BK_veldanalyse_Niet-stedelijkeGaleriesInVlaanderen_Valgaeren_8833 pdf BK_veldanalyse_OnderzoekInDeKunstenInVlaanderen_Gorus_8833 pdf BK_veldanalyse_Projectruimtes_Waelput_8833 pdf BK_veldanalyse_Share_ReistVanGelder_8833 pdf BK_veldanalyse_SizeMatters_Lauwaert_8833 pdf BK_veldanalyse_TheContemporaryMarketBetweenStasisAndFlux_Velthuis_8833 pdf BK_veldanalyse_VijfJaarGeleden_Lindmayr-Lohaus_8833 pdf BK_Veldanalyse_WaarheenMetOnzeKunstinstellingen_Hillaert_8833 pdf BK_veldanalyse_WaarIsDatFeestje_Seijdel_8833 pdf BK_veldanalyse_WijzerDanGod_Delfgaauw_8833 pdf BK-veldanalyse_DeVeranderendeKunstenaarspraktijk_Lauwaert_8833 pdf