Trending Countries: welke landen zijn trending in de kunsten?

Publicatie
Kunstenpunt

Onderzoek naar vermeldingen van het buitenland in het kunstenaanbod in Vlaanderen en Brussel in 2014.

Deze studie werpt een licht op het internationale karakter van het kunstenaanbod in Vlaanderen en Brussel.

Gegevens uit Publiq’s UiTdatabank met beschrijvingen van concerten, voorstellingen en tentoonstellingen uit 2014 vormden het bronmateriaal. Het uitgangspunt was eenvoudig: als er een land in deze beschrijvingen wordt vermeld, betekent dit dat iemand – een maker, een organisator, een speelplek of tentoonstellingsruimte – hier waarde aan hechtte. Door de vermeldingen van landen te tellen, krijgen we een aanwijzing van de rol en het belang van die landen in het kunstenaanbod in Vlaanderen en Brussel in 2014.