Sectormomenten ihkv de Landschapstekening Kunsten 2019

Verslag
Kunstenpunt

In het najaar 2018 ging Kunstenpunt in gesprek met de sector om samen te werken aan de Landschapstekening Kunsten 2019. Lees hier de verslagen.

Deze sectorontmoetingen (muziek, beeldende kunsten en podiumkunsten) werden telkens ingeleid door thematische werksessies waar onderzoeksmateriaal van Kunstenpunt werd voorgesteld en becommentarieerd kon worden.

Vier werkgroepen gingen elk dieper in op:

  • Internationalisering
  • Spreiding en speelkansen
  • De sociaal-economische positie van de kunstenaar
  • Kunst en maatschappij

Hieronder vind je alle verslagen terug per discipline. De sessie ‘Internationalisering’ en ‘Positie van de kunstenaar’ tijdens het sectormoment vonden plaats in het Engels. De sessies ‘Kunst&Maatschappij’ zijn gebundeld tot één verslag.

In de namiddag vonden open brainstorms tussen de deelnemers plaats. 

Wil je meer weten? Lees hier alles over de Landschapstekening.