Over collecties: lezingenreeks over collectievorming en aankoopbeleid

Publicatie
BAM

Het cahier ‘Over collecties’ kent twee uitgaven. Het eerste cahier, gepubliceerd in 2010, bevat de verslagen van een lezingenreeks over collectievorming en aankoopbeleid en essays die werden geschreven naar aanleiding ervan, alsook het verslag van een studiedag over modellen voor publiek-private samenwerking in depots. Het tweede, gepubliceerd in 2012, bundelt de verslagen van een tweede lezingenreeks rond collectievorming en aankoopbeleid van verschillende vertegenwoordigers van zowel Vlaamse als Waalse federale instellingen als buitenlandse instellingen die collecties beheren.