Music is life! Visieteksten muziek 2009 – 2010

Publicatie
Muziekcentrum Vlaanderen

In 2009 en 2010 publiceerden MuziekOverleg en Muziekcentrum Vlaanderen onder de titel Music is life! visieteksten van zeventien organisaties uit de brede muzieksector: professioneel en amateur, van pop-rock tot jazz en klassiek, van makers en producenten tot presentatieplekken. Deze beide manifesten bieden een helder overzicht van de uitdagingen waar de Vlaamse muzieksector voor staat.

Het is opgebouwd rond deze thema’s: een sterke en verenigde muzieksector, maximale kansen voor creativiteit en talent, internationale groeikansen voor de muzieksector, een nauwe band tussen muziek en media, een volwaardige plaats voor muziek in het onderwijs, voldoende aandacht voor het muzikaal erfgoed, ruimte voor infrastructuur, en een aangepast financierings- en fiscaal beleid.

De publicaties zijn een uitnodiging aan de overheid om samen te zorgen voor de ontwikkeling van de muzieksector.