Kunsthall. Art & Heritage in Flanders

Publicatie

Dit boek is een imaginaire kunsthal, een visuele rollercoaster die recent werk toont van kunstenaars die actief zijn in Vlaanderen en daarbuiten.

Beschouw dit boek als een oefening waarin wordt gepoogd om alle artistieke exploten van de voorbije vijf jaar in eenzelfde kunsthal te programmeren. Zonder schotten. Wat zie je dan ? Een verrassend en verbluffend arsenaal aan beelden van kunstenaars die met hun werk weerklank in de hele wereld vinden. Maar de vraag is of deze kunsthal dan wel zo imaginair is. Al deze culturele activiteit werd dan wel niet in een bestaand gebouw bijeengebracht, ze heeft een band met deze op de wereldkaart onbeduidend kleine regio: Vlaanderen. Door de beperkte oppervlakte – nooit is een museum, theater, bibliotheek of concertzaal verder dan een klein uur rijden – is Vlaanderen een soort ideale kunsthal. Bijna nergens is de kracht en de uitstraling van de creatieve productiviteit omgekeerd evenredig aan de oppervlakte waarin ze tot stand komt.

Art direction: Stephan Vanfleteren
Text: Chantal Pattyn
Concept: Gautier Platteau and Stephan Vanfleteren

Dit boek is een initiatief van Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Met steun van de Vlaamse Overheid.