Jonge Sla in de stad. De kunstenpraktijk in transitie

Verslag
BAM

Jonge Sla heeft als doel om het ecologische denken en handelen binnen de kunstensector in Vlaanderen en Brussel te versterken, betrokkenen bewust te maken van de impact van hun activiteiten op het milieu, hen aan te zetten om acties te ondernemen om de eigen milieu-impact te verkleinen en erover te communiceren.

Het uitgangspunt is een vrijwillige keuze voor het verlaten van het individuele eigenbelang ten voordele van de gedeelde belangen van de hele wereldgemeenschap nu en in de toekomst. De kunstensector kan hierin een rol van betekenis spelen.

Jonge Sla bestaat als e-publicatie, een bundeling van tips en goede praktijken voor een betere omgang met mobiliteit, energie en materialen in de kunstensector.