Er zit muziek in de subsidies

Publicatie
Muziekcentrum

Landschapsanalyse van de professionele actoren in de muzieksector die voor (een deel van) hun activiteiten afhankelijk zijn van subsidies in het kader van het Kunstendecreet.