De ins & outs van het Kunstendecreet. Een blik op de opbrengsten en uitgaven van Kunstendecreetstructuren 2007-2008

Publicatie
BAM

Hoe verhouden de structurele subsidies zich tot de andere inkomstenbronnen van Kunstendecreetorganisaties? Wat is het aandeel van de tewerkstelling in de uitgaven van die organisaties en welk deel daarvan gaat naar kunstenaars?

Deze gezamenlijke analyse van de vier kunstensteunpunten in samenwerking met het Agentschap Kunsten en Erfgoed bundelt hierover een reeks economische kerncijfers. De resultaten tonen duidelijk aan dat de ondersteuning geen infuus is, maar een hefboom met een grote economische impact.