Courant 2014: nummer 108 – 111

Tijdschrift
Vlaams Theater Instituut

Courant 108 (februari-april)
Alles kits? De plek van kinderen en jongeren in de podiumkunsten maakt vijf jaar na het verschijnen van Pop-up! een nieuwe stand van zaken op over podiumkunsten voor jongeren.

Courant 109 (mei-juli)
Kunst en politiek, over cultuur, kunst en creativiteit, kwantificatie, de waarde van een voorstelling, publiekswerking en ticketprijzen.

Courant 110 (augustus-oktober)
De op een na laatste Courant bevat de inleiding van de nieuwe landschapstekening podiumkunsten, die dit najaar overhandigd wordt aan de nieuwe cultuurminister. Die tekst maakt deel uit van een landschapstekening van het hele kunstenveld, die de minister zal gebruiken als input voor zijn beleid.

Courant 111 (november-januari 2015)
Deze laatste Courant is gewijd aan zelforganisatie. Het belicht diverse initiatieven van kunstenaars om diverse aspecten van hun praktijk ‒ creatie, zakelijke kwesties, belangenbehartiging, het creëren van presentatie- en toonmomenten, residenties ‒ gezamenlijk te organiseren om zo hun  positie te versterken. Dit dossier is een samenwerking tussen de voormalige steunpunten.