Courant 2012: nummer 100 – 103

Tijdschrift
Vlaams Theater Instituut

Courant 100 (februari-april)
De waarde van kunst, over de rol van kunst in de samenleving, artistieke verbeelding, cultuur als avant-garde, en enkele beschouwingen over de subsidiëring van podiumkunsten.

Courant 101 (mei-juli)
Perspectief: Kunstenaar, waarin de kunstenaar centraal staat. Deze thema’s komen aan bod: werk en tijd, inkomens, samenwerken en competitie, precariteit en precariaat, en de mogelijke betekenissen van slow art.

Courant 102 (augustus-oktober)
Podiumerfwat? De toekomst van het podiumkunstenerfgoed, waarin dwarsverbanden worden gelegd tussen de podiumkunsten en erfgoed. Met praktijkvoorbeelden over documenteren, archiveren en ontsluiten. Met bijdragen over re-enactment en repertoire.

Courant 103 (november-januari 2013)
Crossroads: over samenwerking binnen en buiten de podiumkunsten: netwerken en samenwerken, alternatieve economische modellen en een terugblik op de (toen) voorbije kunstendecreetronde.