Courant 2011: nummer 96 – 99

Tijdschrift
Vlaams Theater Instituut

Courant 96 (februari-april)
Joining the dots, Bouwstenen voor een duurzaam internationaal kunstenbeleid, met bijdragen over internationaal werken in de beeldende kunsten, de podiumkunsten, de muzieksector, de audiovisuele kunsten, de letteren en de architectuursector. Ook met een uitgebreid verslag van de gelijknamige tweedaagse conferentie die de kunstensteunpunten, het Vlaams Audiovisueel Fonds en het Vlaamse Fonds voor de Letteren eind oktober 2010 organiseerden.

Courant 97 (mei-juli)
Cirq’onstances, circus in Vlaanderen, met bijdragen over circusgeschiedenis, nomadische circussen, beleid, cijfers, circus van hobby naar beroep, circus van de piste naar de podia van cultuur- en kunstencentra, circusterminologie in beeld, circus en dans en circus en theater, en enkele supranationale trends.

Courant 98 (augustus-oktober)
De ins en outs van podiumland, een veldanalyse en de nasleep ervan ter voorbereiding van de toen nakende subsidieronde voor de periode 2013-2016. De relatie tussen kunst, politiek en economie gewikt en gewogen.

Courant 99 (november-januari 2012)
Podiumkunsten en publiek, enerzijds evident, anderzijds ook een heikele kwestie. Met bijdragen over repeteren, applaus, publiek, publieksonderzoek en publiekscommunicatie.