Courant 2009: nummer 88 – 91

Publicatie
Vlaams Theater Instituut

Courant 88 (februari-april)
Repertoire Revisited bekijkt de discussie over theater, repertoire en publiek die eind 2008, begin 2009 werd gevoerd van naderbij. Daarnaast biedt dit Courant-nummer enkele praktijkvoorbeelden.

Courant 89 (mei-juli)
Muziektheater in Vlaanderen biedt een brede kijk op het genre: wat is het, welke tendensen zijn er, hoe bekijkt de regisseur het, welke trends kenmerken de productie ervan. Met bijdragen van verschillende spelers uit het veld.

Courant 90 (augustus-oktober)
Dit nummer van Courant wikt en weegt cultuur en ontwikkeling. Is cultuur een luxe, of kan het ook worden ingezet als instrument voor ontwikkelingssamenwerking?

Courant 91 (november-januari 2010)
Voorbij de beslissingen, een Courant over het podiumlandschap na 2010 schets de evolutie van de structurele subsidies sinds 2001 en van de projectsubsidies sinds 1993. Met bijdragen over beurzen voor individuele kunstenaars, de groei van dans, musicals in Vlaanderen, de subsidiebeslissingen van 2010-2012, het Kunstendecreet anno 2010, en subsidies voor audiovisuele en beeldende kunst, muziek en architectuur.