Courant 2007: nummer 80 – 83

Tijdschrift
Vlaams Theater Instituut

Courant 80 (februari-april)
Dossier Levensloop, met bijdragen over middelgrote theaters, de uitdagingen van het middenveld, flexibiliteit versus werkzekerheid, en jonge genie├źn en oude meesters.

Courant 81 (mei-juli)
Dit nummer gaat over de eerste veldanalyse van VTi, artistieke praktijk in een diverse samenleving, interculturaliteit, en het onderzoeksproject POKUMON, over de problemen van onlinedistributie en -archivering van multimedia in de podiumkunsten en de (klassieke) muziek.

Courant 82 (augustus-oktober)
Dossier Lexicon, over de betekenis van frequent gebruikte termen in de podiumkunsten.

Courant 83 (november-januari 2008)
Dossier Onderwijs en cultuur met bijdragen over kunst- en cultuureducatie, het onderwijssysteem in Vlaanderen, sociale mobiliteit, lerarenopleiding, de Brede School, erkenning voor artistiek talent, deeltijds kunstonderwijs, en de toekomstvisie van de toenmalige Vlaamse ministers van Cultuur en Onderwijs, Bert Anciaux en Frank Vandenbroucke.