Courant 2006: nummer 76 – 79

Tijdschrift
Vlaams Theater Instituut

Courant 76 (februari-april)
‘De beslissingen voorbij’: de eerste veldanalyse van de podiumkunsten, samenwerken, budgetten en subsidiebeslissingen, de internationale werking van Vlaamse podiumgezelschappen, en diversiteit. Met een oorspronkelijk uitneembare bijlage over de repercussies van de subsidiebeslissingen op de praktijk van podiumkunstenaars.

Courant 77 (mei-juli)
Dossier Dans: over de moeilijkheid om Vlaamse hedendaagse dans te definiëren, subsidies en buitenlandse producenten, tien jaar P.A.R.T.S., de structurele verankering van de internationale werking in het Kunstendecreet, en verzakelijking in het theater, een antwoord op de bijdrage van Marianne Van Kerkhoven in Courant 76.

Courant 78 (augustus-oktober)
In dit Dossier Toekomstscenario’s voor de podiumkunsten zetten theatermakers, programmatoren, beleidsmakers en andere betrokkenen uit de podiumsector hun toekomstscenario’s over de (podium)kunsten op papier.

Courant 79 (november-februari 2007)
Dossier Kunstkritiek met de voors en tegens, en de start van de VTi-krantenknipselcollectie.