Courant 2005: nummer 71 – 75

Tijdschrift
Vlaams Theater Instituut

Courant 71 (januari-februari)
Dossier Buiten de muren, over spelen op straat, de publieke ruimte en cultuurpolitiek, de rol werkplaatsen, en over Eunetstar en In Situ, twee samenwerkingsverbanden van verschillende Europese straat- en locatietheaterorganisaties.

Courant 72 (maart-april)
Dossier Diversiteit over multiculturaliteit, culturele identiteit, allochtone theatermakers, ontwikkelingssamenwerking en cultuur, en kunst en democratie.

Courant 73 (mei-juni)
Dossier Vrije sector over diversiteit en theater zonder subsidies, de ticketprijs van commerciële producties in cultuurcentra, Vlaams cultuurbeleid en de markt, onderzoek naar de kostenziekte, cultuurwaardebons, supersterren, schaal en waarde, en over een investeringsmaatschappij voor ‘culturele industrieën’.

Courant 74 (september-oktober)
Een tweede Dossier Internationaal (zie voor het eerste Courant 66), met bijdragen over nationale identiteit en internationaal cultuurbeleid, de internationalisering van de Vlaamse podiumkunsten, de kunstencentra en subsidies, de Vlaamse podiumkunsten in Nederland door de ogen van Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, de EU, Québec (CA), en over artistieke praktijken en diversiteit.

Courant 75 (november-december)
Dossier Vorming, over kunsteducatieve organisaties en het kunstendecreet, de beoordelingscommissie kunsteducatie, over cultuureducatie, diversiteit, podiumkunstenopleidingen, de rol van cultuur in het onderwijs, en kritische bedenkingen bij het begrip kunsteducatie.