Courant 2004: nummer 66 – 70

Tijdschrift
Vlaams Theater Instituut

Courant 66 (januari-februari)
Themanummer Internationaal: het internationale beleid van VTi, een onderzoek naar de internationale cultuurcommunicatie in Vlaanderen, en Vlaamse voorstellingen in het buitenland en het buitenland in Vlaamse voorstellingen.

Courant 67 (maart-april)
Met een essay van Manu Claeys over comfort, culturele competentie en cultuurparticipatie, de vernieuwing van de VTi-bibliotheek, een verslag over een salon internationale werking, en korte bijdragen over de spreiding van podiumvoorstellingen, de helpdesk kunsten en Kunstenloket.

Courant 68 (mei-juni)
Over culturele diversiteit, het Kunstendecreet anno 2004, platform podiumkunsten, Sarma, onlineplatform en documentatiecentrum voor dans- en performancekritiek, en de cultuurdatabank voor podiumorganisaties van CultuurNet Vlaanderen.

Courant 69 (september-oktober)
Dossier Infrastructuur met bijdragen van Johan Simons over Publiekstheater Gent, Jan Goossens over KVS, Luk Perceval over Het Toneelhuis, en Veerle Keuppens over De Warande en over de theatraliteit van de publieksruimte, en bijdragen over de publieke ruimte en openbare gebouwen.

Courant 70 (november-december)
Dossier Landschapszorg met bijdragen over synergie, productie en spreiding, amateurkunsten en professionele kunsten, en over subsidies in Vlaanderen en Nederland.