Bonjour, Public! Praktijkgids voor publiekscommunicatie in de podiumsector

Publicatie
Vlaams Theater Instituut

CultuurNet Vlaanderen, LOCUS – steunpunt voor lokaal cultuurbeleid – en VTi organiseerden in 2011 twee keer een leertraject rond publiekscommunicatie in de podiumsector, ‘Bonjour, Public!’ Op basis daarvan bundelden we alle inzichten in een digitale publicatie die gratis beschikbaar is.