Beeldende kunst en onderwijs: eenrichtingsverkeer of dialoog?

Publicatie
BAM

Deze tekst over de relatie tussen beeldendekunstenorganisaties en het leerplichtonderwijs geeft een korte stand van zaken en vormt het uitgangspunt voor de opdrachtgevers, kunstenorganisaties, scholen en leerkrachten om hun visie en praktijken van naderbij te beschouwen.