Summer School #2: Making Public Domain

11-15 sep 2017
Werksessie

Publieke ruimte bestaat niet. Ze moet telkens opnieuw worden gemaakt. Wat is de rol van kunst hierin?

Deze vraagstelling is de aanleiding voor een vijfdaags zomerschoolprogramma dat de essentie van het publiek domein opzoekt en tracht bloot te leggen aan de hand van concrete cases en bijdragen van zowel kunstenaars en theoretici als beleidsmakers en burgers. Publieke ruimte is in het beste geval de plaats die altijd andere stemmen, ideeën, beelden of opinies toestaat, die de mogelijkheid tot dissensus steeds open houdt, kortom de plek waar de samenleving in relatie tot het andere wordt gevormd. Precies omdat die meerstemmigheid in de realiteit telkens opnieuw moet worden afgedwongen, ontwikkelen kunstenaars, maar ook activisten, advocaten, journalisten of burgers, allerhande strategieën en methodieken om publiek domein te genereren.

Hoe dat werkt in het digitale domein wordt onderzocht op dag 1 met gasten als Eric Kluitenberg en internetcriticus Evgeny Morozov. Dag 2 draait rond de spanning tussen (artistieke) bottom-upinitiatieven en beleid met cases en praktijken tussen creativiteit en criminaliteit (Ex-Asilo Filangieri Napels, Harry Gamboa, Pat McCarthy e.a.). Actief burgerschap is op woensdag de kern van de discussies, gevolgd door een avondlezing door Stavros Stavrides. Op dag 4 staat het Land Foundation-model voor een methodisch onderzoek van alternatieve artistieke strategieën ophet programma, aangevuld met andere cases door Visible en Futurefarmers. Op dag 5 fileren enkele experten en kunstenaars de publieke ruimte als sociale ruimte en de bijhorende spanning tussen privaat-publiek (o.a. TimeLab, Endeavour, Kerstin Bergendal).

Summer School #2 is een open uitnodiging aan professionals en studenten uit verschillende disciplines om een week lang deel te zijn van een open context voor op de praktijk gebaseerde kennisontwikkeling rond de notie van de commons in relatie tot kunst en publiek domein. De gastenlijst van de zomerschool voorziet een zorgvuldig samengestelde groep kunstenaars en denkers die de aangesneden thema’s met scherpte benaderen en hun eigen zoeken op een actieve manier willen delen.

Summer School #2 is onderdeel van het onderzoeksproject Making Public Domain van Nico Dockx (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) and Pascal Gielen (ARIA). Summer School #2 is een gezamenlijk project georganiseerd door ARIA, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Middelheim Museum, Kunsthal Extra City, Kunstcel, Departement Cultuur, Jeugd, Media & Kunstenpunt.

Programma & inschrijvingen

makingpublicdomain.be